Elena Engelsen
Utdannelse
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo (1969-1971)
Praksis ved steinhoggeri i Amsterdam (1974-1979)

Stipend og atelieropphold

Statens etableringsstipend (1980)
Th. og A. Klaveness reisestipend (1982)
Statens 3-årige arbeidstipend (1992-1994)

Separatutstillinger, prosjekter (i utvalg)
Galleri Tanum Oslo (1978)
Galleri Tanum Oslo (1982)
Kunstnerforbundet Oslo (1992)
Gruppeutstillinger, prosjekter, festivaler (i utvalg)
Galleri Amstelveld Amsterdam (1978)
Nordisk skulpturbiennale Drammen (1978)
Hammerlunds Kunsthandel Oslo (1984)
Hammerlunds Kunsthandel Oslo (1985)
Kontraskjæret Oslo (1986)
"Norge 87" arr. Norsk Form Göteborg (1987)
International Small Sculpture Triennial of Budapest (1987)
"8 norske skulptører" Kulturhuset Stockholm (1988)
"Norwegian Events" Gallagher Gallery Dublin (1995)
Galleri III Oslo (1999)

Utsmykninger
Amstelparken Amsterdam (1978)
Bakås skole Oslo (1983)
Gardeleiren Oslo (1985)
Vest-Agder sentralsykehus (1989)
Buegården eldresenter Sandefjord (1991)
Skien Kretsfengsel (1994)
Tiger til Tigerstaden Jernbanetorget Oslo
Oksehode. Europarådets plass. Oslo
Konkylie Sør Tromsøya sykehjem Tromsø

Innkjøpt av
Nasjonalgalleriet
Norsk kulturråd
Oslo kommune
Riksgalleriet
Museet for samtidskunst (1992)


Års- eller landsdelsutstilling

Høstutstillingen (1977)
Høstutstillingen (1979)
Høstutstillingen (1980)
Høstutstillingen (1981)
Høstutstillingen (1983)
Østlandsutstillingen (1983)
Høstutstillingen (1986)
Høstutstillingen (1987)