15. november - 26. november

ART-X SVAE kollektiv, gulv til tak

GALLERI SVAE
Nedre Torvgate 14, 2815 Gjøvik

ÅPNINGSTIDER
Åpent: frem til søndag 26/11.
TORSDAG - SØNDAG 13-16.00
ellers etter avtale

NYHETSBREV