Kunst for de minste

Kunst for de minste
-Barneskulpturparken ved Kauffeldtgården tar form

Det kan være en kanin, et spøkelse eller en drage. Men aller helst er det i hvert fall en prinsesse – eller en prins.

Barns fantasti har få grenser og kunstner Beate Juell henter inspirasjon fra målgruppen for å finne riktig form på barneskulpturparken i bakgården på Kauffeldtgården. Barna og kunstneren kjenner hverandre godt. Juell har samarbeidet med Tongjordet barnehagen gjennom vinteren og siste uke var ungene med på en arbeidsøkt ved Kauffeldtgården. – De tegner på store ark og veldger plassering. Jeg lærer mye. Figurene må umiddelbart fenge, men jeg må også beholde mitt eget uttrykk, sier hun.

Bruke fantasien
Beate Juell og gallerist Hilde Svae har fått 400.000 kr til prosjektet av Sparebankstiftelsen Dnb Nor. Etter planen skulle det stått ferdig i juni, men det er forskjøvet til over sommeren. Skulpturparken vil inneholde et knippe skulpturer, som Juell skal forme av keramikk. Hun har laget noen utkast, men vil jobbe tett med barna for å finne de siste detaljer.
- Jeg har vist dem figurer som er figurative, som de kan se hva er med en gang, men da mister barna fort interessen, sier Juell.

Kjente former
Hun har erfart at de yngte setter mest pris på skulpturer der de selv kan fantasere om hva det skal forestille. Figurene de tar på, ser på og titter inn kan ta form fra historier de lager seg om dem. Likevel er det en fordel om det er elementer av kjente former. Det kan være et ansikt som kan bli til en dronning, prinsesse eller prins. Noen har norn som kan være tennene på en drage eller andre mer verdslige dyr. –Det er en kanin, den er ganske lei seg, sier en av jentene..
-Et tusenben, eller en slange – det er skummelt, mener et par av guttene. Selv om dette skal bli barna oase er Juell også opptatt av at skulpturene skal appelere til voksne.

Rammes inn
Beate Juell er opptatt av at skulpturparken også skal appellere til voksne og hun mener de fastmonterte skulpturene bør ha en bedre innramming.  – Vi har midler til å få en bra skulpturpark, nå mangler vi bare litt til å fullføre området, sier hun. Kunstneren mener det bør gjøres noe med avskjermingen nordover og sørover. Reklameskilter bør fjernes og både parkering og søppelplassering bør gjøres noe med. Samtidig vil en innramming gjøre området både tryggere og mer attraktivt for ulike arrangementer.
-Dette er en fantastisk perle midt i byen, sier hun.

Flere instanser
Gallerist Hilde Svae opplyser at det er flere instanser som må inn i bildet for å få bakgården til å fremstå i bedre lys. Gjøvik kommune eier tomten, som ikke er fredet – det er kun selve bygningen som er fredet. – Vi bør oppgradere hele bakgården med beplantning og nødvendig avskjerming. Når det blir brukt så mye på å lage en skulpturpark er det synd hvis vi ikke kan bruke litt til å få fullføre prosjektet. Svae mener 100.000 kr vil være tilstrekkelig for å komoletere skulpturparken og dens innramming. Nå håper hun og Juell på velvilje fra alle berørte etater.
(Kilde OA)