Åpner landets kanskje første kunstpark for barn i Kauffeldtgården

Åpner landets kanskje første kunstpark for barn i Kauffeldtgården
Kunstneren Beate Juell og gallerist Hilde Svae I Kauffeltgåden har mange drømmer og kreative planer. Sparebankstiftelsen Dnb NOR bidrar nå til å realisere en av dem. 400.000 kr gir stiftelsen til etablering av et helårs, gratis kunstnerisk tilbud I bakgården ved fredede Kauffeldtgården. Målgruppen er barn I aldermen to til seks år.
Skal utfordre sansene
Pengestøtten fra stiftelsen finansierer så mye av etableringen at Svae og Juell allerede har satt daoten 24. Juni 2010 som åpningsdag for barnekunstparken. – Vi skal lage et sted der barn og voksne kan gå og ha tid til å oppdage og oppleve nye ting sammen. Kunsten skal inspirere til dialog og fabulering.
Det skal bli ting en kan flytte på, kjenne på, lytte til, lukte på, ting som gir ulike aspekter ettersom hvordan lyser treffer – og så synes jeg det er viktig at barn og voksne sammen skal kunne finne ting når de er på oppdagelsesferd I parken, sier Juell, somskal stå for de kunstneriske installasjonene. Kunsten vil hente inspirasjon fra kjente eventyr, vers og sanger.
kilde OA
- Viktig med kunst for barn
Juell har erfaring med prosjekter og kurs for barn, og gleder seg til utfordringen ved å lage et kunstnerisk yttrykk myntet på barn. – Dette er spennende fordi det er gjort lite for barn I denne aldersgruppen tidligere. Kunst kan gi oss magiske øyeblikk I live tog det er viktig med kunsttilbud også for så unge, sier kunstneren, som vil bruke barn som konsulnter underveis I prosessen.  Verken Juell, Svae eller distriksbanksjef Hans Reidar Opsahl I DnB NOR har klarte å finne tilsvarende prosjekter her til lands. – Vi bør være veldig stolte av et slikt prosjekt, som ikke bare er det første I sitt slag I Innlandet, men kanskje I hele Norge, mener Opsahl. Svae prsiserer at fredningen av selve Kauffeldtgården gjør at prosjektet må avklares med blant annet Riksantivaren, Mjøsmuseet og locale myndigheter på alle nivåer, men hun kan vanskelig se at den planlagte broken av bakgården vil forstyrre fredningen av bygget. Bakgården har vært mye I bruk også I sommer.
Stor inspirasjon
Pengestøtten og anerkjennelsen er til enorm inspirasjon for Svae. –Dette må være noe av det beste som har skjedd! Gaven gir inspirasjon til å finne på andre kreative ting. Vi har et ønske om å få til mer på sikt, sier Svae hemelighetsfullt. Opsdahl minner om at det er mer penger å søke om I Sparebankstiftelsen DnB NOR. – Ja, det stopper ikke her, tror jeg, ler Hilde Svae som allerede har fått en beste julegaven for I år