Beate Juell og Hilde Svae ved Galleri Svae. Offisiell av skulpturparken "Fløy en liten Blåfulg" (Foto: Brynjar Eidstuen, OA)

■ Kunstparken Fløy en liten blåfugl offisielt åpnet ved Kauffeldtgården Utfordrer barnas fabulering

■ Kunstparken Fløy en liten blåfugl åpnet ved Kauffeldtgården
Utfordrer barnas fabulering
GJØVIK: Det har tatt sin tid, men nå er den endelig ferdig – Hilde Svae og Beate Juells skulpturpark for barna, midt i hjertet av Gjøvik sentrum.

Øyvind Fiva Lien, oyvind.fiva.lien@oa.no
Torsdag ble kunstparken høytidelig åpnet av ordfører Bjørn Iddberg, som var tydelig stolt av hva man her har fått til.
– Det er ikke hver dag man åpner noe så spennende midt i sentrum av byen. Med denne permanente kunstparken, og flere andre ting, føler jeg at byen er blitt mer og mer barnevennlig, sa Iddberg.
To sentrale
Helt sentrale for at kunstparken er blitt en realitet, er idémaker og ansvarlig for prosjektet, gallerist Hilde Svae som sammen med kunstner Beate Juell har jobbet med prosjektet siden 2008.
Først da Sparebanktiftelsen DNB tente på ideen og bevilget 400.000 til prosjektet, ble det virkelig fart i sakene. Også Gjøvik kommune, som nå er formell eier, har bidratt med beplantning og tilrettelegging av uteområdet.
Jenter og gutter ulike
Kunster Beate Juell har i planleggingen hatt dialog med Tongjordet barnehage. Ikke bare ga det henne ideer, men hun lærte også veldig mye selv. Ikke minst om hvordan jenter og gutter er svært ulike i hvordan de oppfattet hennes skulpturer.
– Det var helt gjennomgående at jentene straks så ansikter i skulpturene, mens guttene så for seg storslåtte landskaper, fosser og daler. For egen del har det vært viktig å unngå å legge for mange føringer. Meningen er jo å stimulere barnas egen fantasi, sier Juel.
Hun viste også til en uttalelse hun en gang hørte fra en hjerneforsker:
– God kunst trigger den delen av hjernen som har med problemløsninger å gjøre.
Kan bli mer
Birthe M. Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB benyttet anledning til å minne om at de gjerne vil ha flere søknader om støtte til gode prosjekter for barn. Det kan godt føre til at hun får en ny søknad fra Hilde Svae, som allerede har ideer for å utvikle kunstparken.
– Vi er i gang med å jobbe fram et undervisningsopplegg som kan brukes for besøkende. Med tiden kan vi eksempelvis også tenke oss at skulpturene i parken kan bli lyssatt, sier Svae.
Allerede kommende lørdag inviterer man barn til å komme til parken for å lage tegninger.
– Kanskje henger vi opp tegningene, eller legger dem på nettet, sier Svae som nettopp er ute etter en slik aktiv bruk av skulpturparken, både for barn og vokse.
Fløy en liten blåfugl
Som tittel for prosjektet har kunstneren Beate Juell valgt barnesangen Fløy en liten blåfugl. Sangen beskriver på en enkel måte den skatten man kan finne, når man våger seg inn i det ukjente.
Skulpturene er laget i keramikk og sammen med beplantningen er vårt ønske at dette kunstprosjektet skal gi barn og voksne et fristed fra hverdagen, og bli et sted for magiske øyeblikk.
Sentralt i prosjektet står tanken om oss alle, som vandringsmenn både mentalt og fysisk. Det å ture og bevege seg ut i ukjent terreng, tenke annerledes, gjøre egne valg og ut ifra sine egne forutsetninger være modig. Den lille personen som skuer inn i parken er ment som et bilde på hvem vi alle kan være. Liten i en verden av ukjente og nye opplevelser. Det å fantasere er et viktig samspill mellom barn og voksne. Gleden over små og store oppdagelser blir ofte borte i hektiske hverdager.
Skulpturene og hagen skal gi mulighet og inspirere til eventyr og gi mulighet til å oppleve verdifulle øyeblikk for voksne sammen med barn.


Oppland Arbeiderblad 11. september 2015


Oppland Arbeiderblad, fredag 11/9-2015