Oppdagelsesreise i den nye barneskulpturparken

Fire barn fra Tongjordet barnehage har vært på oppdagelsesreise i den nye barneskulpturparken ved Kauffeldtgården. I eplehagen bak Galleri Svae, står resultatene av et langvarig fabuleringsprosjekt av kunstner Beate Juell fra Lena; et knippe keramikkskulpturer for barn.
Ada Sofie Foss Fredlund (4), Tora Alvestad Rasteseth (4), Kristoffer Ulsrud (3) og Tage Lund Ingvaldsen (4) er de første som får inspisere parken. De finstuderer statuene i jakten på nye skatter, og gjør stadig funn.den nye barneskulpturparken ved Kauffeldtgården. I eplehagen bak Galleri Svae, står resultatene av et langvarig fabuleringsprosjekt av kunstner Beate Juell fra Lena; et knippe keramikkskulpturer for barn.
Ada Sofie Foss Fredlund (4), Tora Alvestad Rasteseth (4), Kristoffer Ulsrud (3) og Tage Lund Ingvaldsen (4) er de første som får inspisere parken. De finstuderer statuene i jakten på nye skatter, og gjør stadig funn.
Her er det en harepus! sier Tora begeistret, før ferden går videre til neste skulptur.
Dette er nøyaktig i tråd med kunstnerens intensjoner.
Parken skal være en port inn til kunstens verden for de små, og kanskje også for noen store. Å oppleve kunst er på mange måter det samme som å gå på oppdagelsesferd.
«Fløy en liten blåfugl» er arbeidstittelen på prosjektet, som startet med besøk hos nettopp Tongjordet barnehage. Det er snart gått tre år, og barna som den gang ga inspirasjon til kunstneren, er nå i skolealder.
Det har vært en spennende prosess. Jeg hadde med forskjellige skulpturer jeg tidligere hadde laget, for å se hva som slo an blant barna. Jeg merket meg spesielt to ting. Det å kunne titte inn, og oppdage det gjemte, appellerte til de fleste. Videre så jeg at jenter og gutter hadde klart forskjellige opplevelser i møtet med det abstrakte. Jentene så ansikter og personifiserte sine opplevelser. Guttene så mer konkrete ting, som landskaper og fossefall.
Litt skumle assosiasjoner var også fascinerende, som tusenbein og monstre. Alt dette har kunstneren tatt med seg i arbeidet.
Jeg har virkelig måttet gå i meg selv. Fra før er jeg vant til å jobbe med konkrete uttrykk, her måtte jeg gjøre det abstrakt. Et viktig mål var å lage noe man ikke nødvendigvis må forstå. Poenget er å utløse fantasi, sette i gang prosesser og gjerne trigge lyst til å skape selv, sier Juell, som anslår at hun har brukt et årsverk på prosjektet.
Og skapertrangen erobrer firkløveret fra Tongjordet. De har fått papir og fargestifter og er i full gang med å produsere egne kunstverk. Ada Sofie viser sin tegning og lurer på om Juell kan lage en sånn mann-i-sykeseng-skulptur. Kunstneren synes det er et godt forslag.
Det er nettopp dette som ofte skjer med barn som opplever kunst, at de får egne impulser til å skape. Jeg har hatt med unger på utstillinger fra de var små, og det har vi hatt mye glede av. Mitt håp for skulpturparken er at voksne og barn i samspill tar seg tid til å oppleve skulpturene, og at den for noen kan åpne veien inn til kunstens verden. Selv om barna ikke selv skal bli utøvende kunstnere, er kreativitet en viktig ressurs å ha med seg gjennom livet, særlig når man ser hvor fort endringene skjer i dagens samfunn.
Kunstneren understreker at dette ikke er noen lekepark med klatrestativer.
Det er ikke her man slipper inn ungene og lar dem leke fritt.
Skulpturpark for barn, finnes det noe slikt andre steder i landet? Juell tror ikke det. Det er med andre ord en unik park som får sin offisielle åpning neste vår. Selv om skulpturene er klare, gjenstår det nemlig en del anleggsarbeid før parken er komplett. Planene til Juell og Hilde Svae fikk ben å gå på da Sparebankstiftelsen DNB Nor i 2009 bladde opp 400.000 kroner til prosjektet. Etter en litt treg start, tar kommunen nå gode grep for at kunstverkene skal få en god ramme, forteller Juell.
Et stort skilt og annet skrot er fjernet. Det skal beplantes, settes ut krakker og bygges en fin port. Så håper jeg parken blir et godt tillegg til aktivitetene ved Galleri Svae.
Kilde: OA