Utdannelse
Radiotelegrafist.. Cand.mag. m/kunsthistorie, sosialantropologi og engelsk . Arbeids- og studiefellesskap ved norske og utenlandske grafikkverksted.

Stipend og atelieropphold
Bildende Kunstneres Hjelpefonds materialstipend (1988)
Bildende Kunstneres Hjelpefonds materialstipend (1996)
Vest-Agder fylkes kunstnerstipend (1999), Capileira, Spania 2009

Separatutstillinger, prosjekter (i utvalg)
Rauma Kunstlag (1987)
Galleri K 16 Ålesund (1987)
Grimstad Kulturhus (1987)
Mandal Kunstforening (1995) Galleri Tarp Danmark (1996) Galleri Bi-Z, (Kr.sand), Galleri Parken, Bergen (2000), Søgne gamle prestegård, 2010, Korshamn 2011, Galleri Farsund, 2012, Galleri Bi-z, Kr.sand 2014

Gruppeutstillinger, prosjekter, festivaler (i utvalg)
Stranda Kunstlag (1987)
Haram Kunstlag (1988)
"Fullt a' grafikk" Christianssands Kunstforening (1989)
"Fullt a' grafikk" Christianssands Kunstforening (1991)
"Landskap 91" Elverum (1991)
"Fullt a' grafikk" Christianssands Kunstforening (1995)
"Norske miniatyrer" Tromsø Kunstforening (1995)
"Fullt a' grafikk" Christianssands Kunstforening (1996)
Nordisk gruppe; Tomelilla Konsthall, Sverige 2001, Fredriks Bastion, København, 2001. Diverse kollektive utstillinger i bl.a. Kunstnersentret i Møre og Romsdal, Agder Kunstnersenter, Kunstforeningen i Kr.sand. – Jule- og sommerutst. Bi-Z, Kr.sand, Vest-Agder fylke 2011/12. Søgne Design 2010-14

Utført illustrasjonsoppdrag for CD- og videocover, boka ”Nyere norske noveller”, diverse logoer og illustrasjoner, bl.a. til Kunstskoler og Vest Agder Fylkeskommune.
Innkjøpt av
Mandal Kunstforening (1995) , Sæby kommune, Ålesund Kommune, Vest-Agder fylke, Univ. i Agder
Kilden kulturhus, Kr.sand. Kr.sand Kommune (representasjonsbilde 2013).
Verv
Styremedlem Bildende Kunstnere Møre og Romsdal (1988-1989)
Styremedlem Sørlandets Kunstnersenter (1992)
Styremedlem representantskapet Sørlandsutstillingen (2009- )

Års- eller landsdelsutstilling
Sørlandsutstillingen (1983)
Vestlandsutstillingen (1983)
Sørlandsutstillingen (1987)
Vestlandsutstillingen (1988)
Vestlandsutstillingen (1989)
Høstutstillingen (1991)
Høstutstillingen (1995)
Sørlandsutstillingen (1995)

Medlem Norske Billedkunstnere